Turnieje

Logo FICS

Na FICS niemal non-stop odbywają się różnego typu turnieje. Organizuje je specjalny program (tzw. bot) działający na koncie o nazwie mamer (przyczyny dla których konto to ma taką nazwą tkwią w głębokiej historii i nie są mi znane).

Typowy FICSowy turniej ma prostą formułę: gromadzi się kilku-kilkunastu graczy, którzy rozgrywają ze sobą, jedna po drugiej, kilka rund (najczęściej 3-4), po czym zostaje ogłoszona końcowa klasyfikacja.

Poniżej omawiam kluczowe pojęcia i polecenia związane z uczestnictwem w turniejach mamera.

Czynności przygotowawcze

Jeśli planujemy uczestniczyć w turniejach, warto wykonać następujące dwa polecenia przygotowawcze:

+chan 49 td set TourneyInfo On

Pierwsze z nich zapisuje nas na kanał 49. Jest to kanał na którym pojawiają się informacje o turniejach, toczą się rozmaite dyskusje na ich temat, można zadać pytania, wreszcie można poprosić o zorganizowanie turnieju odpowiadającego nam typu.

Drugie sprawia, że będziemy dostawać bezpośrednio od bota organizującego turnieje powiadomienie o rozpoczynaniu się każdego turnieju.

Wyszukiwanie turnieju, kluczowe cechy turniejów

O rozpoczynaniu się jakiegoś turnieju dowiadujemy się zwykle z wspominanych wyżej powiadomień pojawiających się na kanale 49 a także słanych do użytkowników z ustawioną zmienną TourneyInfo. Przykład takiego powiadomienia:

mamer TOURNEY INFO: Tourney #4, a 3 0 r SS4, is in progress! Currently includes 9 players with an average rating of 1503. Type "tell mamer JoinTourney 4" to late-join. Contact laazrockit(TM) if you have questions/problems with this tourney.

Najważniejsze informacje zawarte w tym powiadomieniu to:

 • #4 - numer turnieju (tu - 4),
 • 3 0 - czas na pojedynczą partię (tu - 3 minuty, bez incrementu, jest to ten sam zapis co w poleceniach match czy seek),
 • r - turniejowe partie są rankingowe,
 • SS/4 - turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim (SS - Suiss System) i trwa 4 rundy,
 • laazrockit(TM) - pseudonim administratora turnieju - tu jest nim laazrockit, z tą osobą należy się kontaktować gdy mamy jakiś problem (np. nie możemy się zapisać, przeciwnik nie rozpoczyna partii, musimy się wycofać itp).

Jest też inny sposób sprawdzenia, czy są obecnie jakieś turnieje, do których można dołączyć. Służy do tego polecenie

td lt -j

(td to uniwersalny prefiks poleceń związanych z turniejami, lt to skrót od list tourneys a j od joinable). Otrzymamy listę turniejów, do których można dołączyć (jeszcze nie rozpoczętych a także rozpoczętych do których można się jeszcze włączyć).

Polecenie td lt zwraca listę wszystkich aktualnie pamiętanych turniejów (mających niedługo się rozpocząć, trwających a także niedawno zakończonych). Istnieją też inne niż -j opcje, np. td lt -i zwraca listę turniejów, w których uczestniczymy a td lt -r turniejów, które się aktualnie toczą.

Szczegółowe informacje na temat konkretnego turnieju pobieramy poleceniem

td info 9

(podając odpowiedni numer turnieju). Otrzymujemy pokaźną tabelkę, w której na szczególną uwagę zasługują następujące pola:

 • managed by - pseudonim administratora turnieju,
 • Time i Inc - bazowy czas na partię oraz inkrement,
 • Variant - zwykle Chess (normalne szachy) ale trafiają się turnieje innych pokrewnych gier,
 • Style - system gry i liczba rund,
 • EntryMessage i ExtraInfo - ewentualne specjalne informacje.

Możliwe są następujące systemy gry:

 • SS (Suiss) - system szwajcarski, gra toczy się w ustalonej z góry ilości rund, przy czym w każdej rundzie grają ze sobą gracze o zbliżonym dorobku punktowym (tj. lepsi z lepszymi, gorsi z gorszymi),
 • Din (Dinamo) - także system szwajcarski, przy czym w pierwszej rundzie kojarzeni są ze sobą gracze o zbliżonych rankingach,
 • RR (Round Robin) - każdy z każdym,
 • DRR (Double Round Robin) - każdy z każdym dwukołowo (tj. z rozegraniem 2 partii między każdymi graczami),
 • KO (Knock Out) - system pucharowy, przegrywający odpada.

Polecenie

td listplayers 11

wyświetla listę uczestników turnieju wraz z ich rankingami - co może być istotną informacją przy decydowaniu się na uczestnictwo. Krótsza forma tego samego polecenia to td lp 11.

Gra w turnieju

Aby zagrać w turnieju, trzeba się najpierw doń zapisać. Robimy to poleceniem:

td join 11

(podając odpowiedni numer turnieju). Zapisać można się do turnieju, który jeszcze się nie zaczął, a czasami także w trakcie pierwszej czy drugiej rundy. Zapis w trakcie turnieju nosi nazwę late-join, włączający się w ten sposób gracz otrzymuje zwykle pół punktu za każdą rundę, w której nie uczestniczył.

Trzeba pamiętać, że w chwili gdy turniej się rozpocznie, nie powinniśmy być w trakcie rozgrywania jakiejkolwiek partii - nie należy się zapisywać, jeśli gramy jakąś partię, chyba że mamy pewność, iż skończy się ona na czas (np. turniej zaczyna się o 14:00, jest 13:50 a gramy 3 0).

Gdy zapiszemy się do turnieju, zostaje ustawiona nasza zmienna tourney. Powoduje to, że nie możemy już rozpocząć żadnej partii innej niż turniejowa.

Jeśli omyłkowo zapisaliśmy się do niewłaściwego turnieju, możemy się wycofać. Służy do tego polecenie

td withdraw 11

Przy tym, o ile do momentu rozpoczęcia turnieju można się wycofywać swobodnie, o tyle gdy turniej już się rozpocznie, należy najpierw skontaktować się z administratorem turnieju (osoba wymieniana w wpisach managed by) i poprosić go o zgodę - osoby wycofujące się w trakcie turnieju bez uprzedzenia mogą trafić na listę kłopotliwych graczy, którzy do turniejów przestaną być dopuszczani.

Do administratora turnieju zwracamy się poleceniem:

td tellmanager 11 I would like to withdraw, I got urgent phone call.

Możemy też użyć zwykłego tell (jeśli pamiętamy jak się nazywa administrator).

Partię turniejową rozpoczynamy poleceniem

td play 11

(gdzie 11 to numer turnieju). Robimy to na wezwanie, tj. gdy pojawi się informacja o rozpoczęciu nowej rundy. Polecenie to spowoduje wyzwanie przeciwnika w odpowiedni dla turnieju sposób. Numer turnieju można zwykle w tym i w następnych poleceniach pominąć, jeśli ich nie podamy, domniemywane jest że polecenie dotyczy turnieju, którego numer podaliśmy w jakimkolwiek poprzednim poleceniu td.

Rozpoczętą partię rozgrywamy normalnie, trzeba jednak pamiętać że w grze turniejowej zakazane są jakiekolwiek próby cofania ruchów czy dodawania czasu.

Jeśli przeciwnik przez dłuższy czas (minutę w turniejach typu 1 0 czy 3 0, dwie-trzy minuty w dłuższych) nie rozpocznie partii albo też rozpocznie ją ale nie wykona pierwszego ruchu, powinniśmy powiadomić o tym administratora turnieju. Zależnie od sytuacji poprosi nas o więcej cierpliwości lub też ogłosi naszą wygraną bez gry. Podobnie, w sytuacji gdy przeciwnik się rozłączył, powinniśmy skontaktować się z administratorem turnieju. Osoba która się rozłączyła lub dłuższy czas nie rozpoczyna partii jest zwykle usuwana z turnieju (forfeited). Przykład tego typu prośby:

mam tellmanager 11 My opponent does not play!

Po zakończeniu partii musimy zwykle chwilę poczekać - następna runda zacznie się, gdy skończą się wszystkie partie z bieżącej rundy.

Jeśli w turnieju jest nieparzysta ilość graczy, możemy w którejś rundzie otrzymać bye - wolny los. Oznacza on przyznanie punktu bez gry. Musimy po prostu poczekać na następną rundę. Jeśli turniej odbywa się w wolniejszym rytmie, można poprosić administratora turnieju o zgodę na rozegranie jakiejś pozaturniejowej partii.

Polecenie

td games 11

wyświetla listę aktualnie toczących się partii turniejowych. W szczególności, jeśli swoją partię w danej rundzie już zakończyliśmy, możemy tu sprawdzić jaka partia się jeszcze toczy i jaki ma numer - co pozwala ją poobserwować w roli kibica.

Polecenie

td standings 11

wyświetla aktualną punktację.

Polecenie

td grid 11

wyświetla aktualną tabelę wyników.

Wreszcie polecenie

td tourneytell 11 Congratulations Johny and thanks all.

służy do powiedzenia czegoś do wszystkich uczestników podanego turnieju.

Organizacja turniejów

Turnieje są organizowane przez specjalną grupę administratorów (którzy po prostu mają prawo do wykonywania pewnych specjalnych poleceń). Zwykle przynajmniej jeden taki administrator jest zalogowany.

Większość toczących się turniejów to turnieje powstające ad hoc - rozpoczynane z fantazji administratora albo też na prośbę graczy. Prośbę o zorganizowanie turnieju można umieścić na kanale 49, w stylu

tell 49 Can we have 5 0 tourney?

W ten sposób organizowane są zwłaszcza turnieje z krótkim czasem gry (3 0, 5 0, 1 0).

Bardziej prestiżowe są turnieje odbywające się według specjalnego tygodniowego kalendarza, przewidującego konkretne pory rozgrywania specyficznych turniejów - kilku każdego dnia. Harmonogram ten można obejrzeć poleceniem

td help schedule

(trzeba tylko pamiętać że podawane czasy są podane w strefie czasowej serwera, czyli np. 13:00 w harmonogramie to przez większość roku 22:00 polskiego czasu). Warto zapamiętać dni i godziny szczególnie nas interesujących rozgrywek. W ramach turniejów z kalendarza odbywa się trochę turniejów z dłuższym czasem gry (15 0, 20 0, 30 0, 45 5), które normalnie bywają organizowane rzadko.

Wreszcie, od czasu do czasu odbywają się specjalne rozgrywki okolicznościowe - jak coroczne mistrzostwa serwera czy serie turniejów z okazji 10-lecia FICS. Informacje o nich pojawiają się na serwisie WWW FICS oraz w nowościach.

Niezależnie od różnego pochodzenia, wszystkie te turnieje odbywają się w ten sam sposób i tych samych poleceń używa się, by w nich uczestniczyć.

Uwagi uzupełniające

Tradycyjnym i przez wiele lat używanym słowem wprowadzającym polecenia turniejowe było mam - na przykład pisaliśmy mam lt -j. Zmiana na td została wprowadzona w grudniu 2006, w tej chwili oba skróty funkcjonują równolegle (tj. można pisać zarówno mam lp 4, jak td lp 4, efekt jest ten sam), w bliżej nieokreślonej przyszłości alias mam ma zostać wycofany.

komentarze obsługiwane przez Disqus