Oglądanie cudzych partii

Logo FICS

Oprócz samodzielnej gry, możemy też odglądać cudze partie - w trakcie ich trwania lub post-factum.

Oglądanie cudzej partii w trakcie jej trwania

Listę aktualnie trwających partii możemy zobaczyć poleceniem

games

(zwykle program kliencki ma też jakieś okno prezentujące tę listę) Wybraną partię możemy zacząć oglądać poleceniem

observe 174

(gdzie 174 jest numerkiem partii).

Alternatywnie, możemy wydać polecenie

observe SomeUser

co spowoduje, że zaczniemy obserwować partię aktualnie rozgrywaną przez podanego użytkownika.

W obu wypadkach program zaprezentuje nam aktualną pozycję obserwowanej partii i będzie prezentował ruchy w miarę, jak będą je wykonywać grający.

W trakcie oglądania takiej partii mogą się nam przydać następujące polecenia:

allobservers 174

(gdzie 174 jest numerem partii) podanie listy wszystkich osób obserwujących podaną partię,

whisper Interesting combination can follow after Ne4

kulturalne kibicowanie partii - naszą wypowiedź usłyszą wszyscy kibice obserwujący grę ale sami gracze - nie,

kibitz I would like to analyze this game after it is finished, join me if you are interested

wypowiedź skierowana do obu graczy i wszystkich obserwatorów, należy stosować z ostrożnością - dyskutowanie na temat pozycji w sposób słyszalny dla graczy jest nie tylko niekulturalne ale wręcz łamie zasady zabraniające pomagania w czasie gry, wyjątkiem są partie treningowe - w ich wypadku nieraz gracze dyskutują między sobą a także z obserwatorami partii na temat możliwych kontynuacji czy alternatywnych rozwiązań.

Powyższymi poleceniami mogą sie oczywiście posługiwać także sami gracze - by sprawdzić, kto ich obserwuje a także by komentować partię na potrzeby obserwatorów (miłym ukłonem w stronę obserwujących jest podzielenie się swoimi myślami na temat pozycji).

Zwykle jest możliwe obserwowanie wielu partii naraz a także obserwowanie cudzej partii w trakcie rozgrywania własnej. Dokładna forma zależy od używanego programu. W takiej sytuacji przydatne bywa polecenie

primary 174

(gdzie podajemy właściwy numer partii). Ustala ono, której partii będą dotyczyły nasze wypowiedzi udzielane przy pomocy whisper i kibitz. Wygodne są też polecenia

xkibitz 177 Some comment xwhisper 188 Other comment

w których podajemy, którą partię komentujemy (można podać numer, można też zamiast numeru nazwę jednego z graczy).

Partie arcymistrzowskie

Specyficznym przypadkiem wartych obserwowania cudzych partii są partie arcymistrzów. W trakcie ważnych wydarzeń szachowych (mecz o mistrzostwo świata, olimpiada, ważne turnieje) wybrane ciekawe partie są często na bieżąco relacjonowane na FICS. Jeśli chcemy jedynie patrzeć jak przebiega partia, użycie FICS nie jest niezbędne (tego typu wydarzenia są zwykle relacjonowane na żywo na odpowiednich stronach WWW), obserwowanie tego typu wydarzeń na FICS daje jednak okazję do dyskutowania z innymi użytkownikami na temat trwającej partii.

W większości przypadków, za transmisję partii odpowiada bot relay. Kluczowym poleceniem jest:

tell relay listgames

W odpowiedzi otrzymujemy listę wszystkich transmitowanych partii. Może ona wyglądać np. tak:

:There are 6 games in the Rilton Cup : :234 MichaelBackman GMBerg * :203 GMNyback ArminNamini * :208 AndreasPersson GMLarsBoHansen * :200 GMKotronias ThomasJohnssson * :143 GMGleizerov PetriJantti * :96 MarkusOrndahl GMRozentalis *

Mamy tutaj kolejno numer partii, zawodników, i wynik (gwiazdka oznacza, że partia jeszcze trwa). Następnie możemy wydać polecenie typu

observe 200

by zacząć oglądać wybraną partię. Alternatywą jest skrótowiec

tell relay observe 1

który powoduje rozpoczęcie oglądania najlepszej (rankingiem) z transmitowanych partii. Zamiast 1 można podać większą liczbę, prosząc o równoległe prezentowanie tylu właśnie partii.

Informacje o prowadzonyc transmisjach są dodatkowo przesyłane wszystkim użytkownikom serwera w formie ogłoszeń, np:

ANNOUNCEMENT from relay: FICS is relaying the Rilton Cup. To find out which games are being relayed type "tell relay listgames", to observe the top n games type "tell relay observe n".

Dodatkową atrakcją jest możliwość zgadywania ruchów. Służy do tego polecenie gtm, na przykład pisząc

tell relay gtm 53 Nxe5

zgadujemy, że najbliższym ruchem w partii 53 będzie Nxe5. Gdy ruch zostanie wykonany, bot ogłasza, kto jako pierwszy poprawnie go zgadł.

Zdarzają się też przypadki partii transmitowanych ręcznie (gdy jakiś turniej nie zapewnia infrastruktury do automatycznej transmisji). Informacje o prowadzeniu tego typu relacji pojawiają się od czasu do czasu w formie ogłoszeń cshout. Dobre przybliżenie listy takich partii daje też polecenie

games gm

które prezentuje listę relacjonowanych partii arcymistrzowskich a także listę partii użytkowników, którzy lekceważąc zasady serwera stworzyli sobie pseudonimy zaczynające się od 'GM'.

Oglądanie zakończonej cudzej partii

Możemy oczywiście obejrzeć zakończoną już partię innego gracza (dokładniej, dowolną z 10 ostatnio rozegranych przezeń partii). W tym celu posługujemy się poleceniem examine - omówionym już w rozdziale o analizowaniu partii.

Chowanie partii przed innymi

Jeśli z jakichś przyczyn zależy nam, by naszej partii nikt poza rywalem nie mógł oglądać, możemy zastrzec ją jako prywatną. Tego typu partia tak w trakcie trwania, jak po zakończeniu, nie jest dostępna dla nikogo oprócz graczy.

Aby zastrzec partię jako prywatną należy w poleceniu match dołączyć wśród parametrów słowo private.

Mechanizm partii prywatnych jest używany raczej rzadko.

komentarze obsługiwane przez Disqus