Copyright

Prawa autorskie

Posiadaczem wszelkich praw autorskich do stron zamieszczonych w ramach tego serwisu WWW jestem ja, . Wszystkie zamieszczone artykuły są mojego autorstwa - o ile nie jest wyraźnie podane inaczej (przy czym artykuły, które nie są mojego autorstwa, zostały zamieszczone za zgodą ich autorów). Wyjątkiem od powyższych reguł są cytaty losowo wyświetlane u dołu stron, których autorów każdorazowo podaję obok cytatu.

Udostępniając te strony w internecie udzielam zarazem zgody na ich nieodpłatne oglądanie i indywidualne drukowanie przez wszystkich zainteresowanych.

Nie jestem zainteresowany ofertami powielania całości lub części mojego serwisu na innych stronach WWW.

Moje artykuły dosyć często bywają plagiatowane. Bardzo proszę o powiadamianie mnie o tego typu przypadkach, nigdy nie zgadzałem się na to, by fragmenty mojego serwisu były przez kogoś kopiowane.

Podziękowania

Dziękuję mojemu pracodawcy, firmie Softax, za wieloletnie (od chwili powstania do października 2007) zapewnianie środków technicznych dla działania tego serwisu.

Dziękuję autorom narzędzi open-source, które wykorzystuję bądź wykorzystywałem do tworzenia tego serwisu i utrzymywania go w działaniu. W szczególności pragnę wymienić: platformę ZOPE, platformę Pylons, i stanowiący podstawę dla obu język Python, przeglądarkę WWW Mozilla, edytor graficzny GIMP, edytor programisty XEmacs a także wszystkie aplikacje składające się na środowisko użytkownika systemu Debian GNU Linux.

Dziękuję także autorom wszelkich uwag, komentarzy i uzupełnień, mających wpływ na wygląd i zawartość tego serwisu.