Partie odłożone

Logo FICS

Powstawanie partii odłożonych

Partia odłożona to partia, która została w trakcie gry przerwana - i pozostaje niedokończona. Do przerwania może dojść na dwa sposoby:

  • za zgodą obu graczy,
  • (częściej) w wyniku zerwania się połączenia z jednym z graczy.

Pierwsza z tych sytuacji ma miejsce, gdy jeden z graczy zaproponuje odłożenie partii wydając polecenie adjourn (zwykle w połączeniu z jakimś wytłumaczeniem rywalowi, z czego wynika potrzeba odłożenia partii) - a drugi się na odłożenie zgodzi.

Druga ma miejsce w kilku różnych sytuacjach: gdy gracz ma jakieś problemy z siecią, gdy zawiesi mu się komputer, wreszcie gdy celowo zamknie program. Zamknięcie programu też może mieć różne powody - od 'nadejścia szefa' przez domagającą się natychmiastowej interwencji młodszą lub starszą rodzinę (przy rozgrywaniu partii błyskawicznych może brakować czasu na prośbę o odłożenie), po zachowania niesympatyczne - chęć zyskania czasu na analizę lub złośliwe uniemożliwienie dokończenia partii przez gracza mającego beznadziejną pozycję (zjawisko niezbyt częste ale trafiające się wśród słabych, zwykle młodych, graczy).

Jeśli sami - celowo lub wskutek awarii - stracimy połączenie, zasady FICSowej kultury nakazują, by najszybciej jak to możliwe połączyć się ponownie, przeprosić przeciwnika i dograć z nim partię od razu lub umówić się na dogranie w terminie późniejszym. Osoby które to lekceważą, mogą łatwo trafić na listy 'nie gram z' swoich przeciwników a potem także na ogólnoserwerowe listy graczy problematycznych, z którymi mało kto chce grać. Nie bez znaczenia jest też fakt, że osoba mająca 20 odłożonych partii, nie może już rozgrywać żadnych partii rankingowych.

Jeśli połączenie straci nasz przeciwnik, nie należy od razu zakładać 'złego zachowania'. Faktyczne problemy z siecią czy komputerami zdarzają się często, podobnie sytuacje typu 'nadejście szefa', 'ważny telefon', 'dzwonek do drzwi' itp. Dlatego w szczególności należy zaczekać przez minutę lub dwie (powiedzmy - czas potrzebny na restart zawieszonego komputera i uruchomienie programu), czy przeciwnik nie wróci, a także później być otwartym na propozycje dogrania partii i samemu je składać. Wreszcie, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że przeciwnik przerwał grę nieuczciwie (by zanalizować partię) albo gdy przerwane partie w pojedynkach z nim zdarzają się zbyt często, możemy po prostu przestać z nim grać - wpisując go na listę 'nie gram z' poleceniem:

+noplay NazwaNieuczciwegoRywala

O radzeniu sobie z złośliwie przerwanymi w przegranej pozycji partiami piszę nieco dalej.

Przegląd odłożonych partii

Do sprawdzenia, czy - i jakie - mamy odłożone partie, służy polecenie

stored

Niezależnie od tego, ilekroć osoba z którą mamy odłożoną partię, pojawi się na serwerze, otrzymamy odpowiednią informację (PlayerX which has adjourned game with you just arrived).

Jeśli chcemy przyjrzeć się pozycji w odłożonej partii, możemy to zrobić poleceniem

examine NazwaRywala

co pozwoli nam przejrzeć dotychczasowy przebieg partii a także aktualną pozycję po ostatnim wykonanym ruchu (więcej o analizowaniu partii piszę w innym rozdziale).

Można też poprosić o przesłanie zapisu odłożonej partii emailem, służy do tego polecenie

mailstored NazwaRywala

Dogrywanie partii

Naturalnym sposobem rozstrzygnięcia odłożonej partii jest jej dogranie. Aby dograć partię, w sytuacji gdy przeciwnik jest obecny na serwerze, po prostu go wyzywamy poleceniem:

match NazwaRywala

Nie jest tu potrzebne podanie jakichkolwiek charakterystyk partii (czas, kolor itp). Ba, nie jest możliwe rozpoczęcie nowej partii z danym rywalem jeśli mamy jakąś odłożoną partię z nim - najpierw musimy dograć starą odłożoną partię, dopiero potem można zaproponować jakąkolwiek inną.

Jeśli przeciwnik zaakceptuje wyzwanie, partia rozpoczyna się od momentu w którym została przerwana, z pozycją i stanem zegara z tamtego momentu - i przebiega w naturalny sposób, jak gdyby nigdy nie była przerywana.

Alternatywnym sposobem zainicjowania dogrywania partii jest polecenie

resume

Powoduje ono wyzwanie wszystkich graczy, z którymi mamy odłożoną partię, a są aktualnie dostępni (zagramy z tym, który zaakceptuje wyzwanie jako pierwszy).

Ustalenie wyniku przez graczy

Zdarzają się sytuacje, w których obaj gracze mają dobrą wolę ale autentyczny kłopot stanowi dla nich spotkanie się w jednym czasie (pamiętajmy, na FICS są gracze od Syberii po Australię). Niekiedy można w takiej sytuacji rozstrzygnąć partię przez porozumienie pomiędzy graczami.

Najprostsza sytuacja ma miejsce, gdy gracz mający gorszą pozycję po zastanowieniu decyduje się poddać partię. Wydaje w tym celu polecenie

resign NazwaRywala

Partia zostaje natychmiast rozstrzygnięta jako jego przegrana, tak samo jak gdyby poddał ją nim została odłożona. Przeciwnik otrzymuje powiadomienie o tym fakcie w formie liściku o treści typu Message from Rywal: I have resigned our stored game.

W sytuacji gdy pozycja jest dosyć równa, można bez wznawiania gry zaproponować remis - także przeciwnikowi w tej chwili nieobecnemu. Służy do tego polecenie

sdraw NazwaRywala

Przeciwnik otrzyma powiadomienie o takiej propozycji, jeśli wyda to samo polecenie, partia zostanie zakończona remisem.

Wreszcie jeśli rozegrano niewiele ruchów i pozycja pozostaje w dobrze znanym debiucie, można zaproponować anulowanie partii, tj. uznanie jej za niebyłą. Służy do tego polecenie

sabort NazwaRywala

Przeciwnik otrzyma powiadomienie o takiej propozycji, jeśli wyda to samo polecenie, partia zostanie anulowana (tak samo, jak w wypadku zatwierdzenia propozycji abort w trakcie gry).

Polecenie

spending NazwaRywala

pozwala sprawdzić, czy dla odłożonej gry z tym rywalem były składane jakieś propozycje sabort i sdraw (mało intuicyjna nazwa to skrót od stored pending).

Administracyjne rozstrzyganie partii

Jeśli odłożonej partii nie jesteśmy w żaden sposób w stanie rozstrzygnąć, pozostaje odwołanie się do administratora. Zanim to zrobimy, należy odczekać tydzień od rozegrania partii a jeśli chcemy prosić o remis lub anulowanie, złożyć propozycję sdraw lub sabort.

Następnie wykorzystujemy formularz Adjudicate. Po zalogowaniu się (normalnymi identyfikatorem i hasłem FICS, tym samym które jest używane w programie do grania) wybieramy odpowiednią partię (dropdown Opponent) i wypełniamy formularz, wpisując oczekiwany wynik i argumentując za nim (objaśniając plan gry, podając ocenę pozycji itp).

Może to wyglądać na przykład tak:

(dla wybranego wyniku 1-0)

I (white) have huge material advantage (Q+N vs R). Game plan: promote a pawn, then exchange one queen for the rook. My opponent refuses to finish the game. Sample variation: 42.b7 Rb8 43.Qc7 Rf8 44.b8=Q

(dla wybranego wyniku 1/2-1/2)

The position is balanced. I am to castle long, then exchange queens after check on a4 - what leads to the equal rook ending. If black avoids the exchange, I may have interesting kingside attack (like 24...c6 25.g4 Bg6 26.h5 and white is clearly better)

(dla wybranego wyniku abort)

The game not truly started, we made first 7 moves of standard Kings-Indian Defence.

Część wariantów nie jest jeszcze obsługiwana przez ten formularz, w takim wypadku prośbę o administracyjne rozstrzygnięcie stanowi list do specjalnego użytkownika adjudicate. Powinien on zawierać nazwę obu graczy - najpierw grającego białymi, potem czarnymi, a następnie informację o jaki wynik prosimy i krótkie uzasadnienie. Może to wyglądać np. tak:

message adjudicate John Paul Please adjudicate my atomic game with John as my (black) win. White has no defence against Nxf2

Analogicznie postępujemy w razie problemów technicznych z formularzem.

Niezależnie od sposobu złożenia prośby o rozstrzygnięcie partii, na wynik oczekujemy od kilku dni do kilku tygodni (zależnie od wolnego czasu administratorów i ilości podobnych próśb składanych przez innych graczy), po czym dostajemy powiadomienie o wyniku administracyjnego rozstrzygnięcia (w formie FICS message).

Nawet po złożeniu wniosku o rozstrzygnięcie, jeśli trafi się okazja, możemy dograc partię.

Zrywający połączenie przegrywa

Coraz większą popularność zyskuje konwencja, w której zrywający połączenie automatycznie przegrywa - odłożenie partii jest możliwe tylko poleceniem adjourn a zamknięcie programu powoduje przegraną. Jest to tak zwana zmienna noescape. Aby ją włączyć, piszemy

set noescape 1

Działa to następująco: jeśli grają ze sobą dwaj gracze i OBAJ mają włączone noescape, zerwanie przez któregoś z nich połączenia powoduje natychmiastową przegraną.

Gracze włączający noescape nieraz zwracają uwagę na to ustawienie u potencjalnych rywali i np. z kilku propozycji gry wybierają tę, którą składa gracz także mający tę opcję włączoną. Jest też możliwe ustawienie, że chcemy grać TYLKO z graczami mającymi włączony ten tryb (robimy to wstawiając noescape do zmiennej formula) - ale robienie tak jest dość ryzykowne, opcja jest dosyć nowa, wielu graczy o niej nie wie i ograniczanie się do gry z oponentami stosującymi noescape może zostawić nam zbyt mało propozycji gry.

komentarze obsługiwane przez Disqus