Rejestracja przebiegu partii

Logo FICS

Zachowywanie partii na dłużej na serwerze

Jeśli chcemy zachować jakąś partię (swoją czy cudzą) na dłużej na serwerze (czy to ze względu na jej wyjątkową urodę, czy to chcąc ją za kilka dni z kimś analizować), możemy ją zapisać w swoim dzienniku.

Zapisywanie w dzienniku

Służy do tego polecenie jsave, np.

jsave %21 Mekk 74
jsave   A John -1

Pierwszym parametrem jest pozycja dziennika - bądź pojedyncza litera, bądź procent i numer (litera A oznacza tę samą pozycję co %01, B to samo co %02 itd). Ewentualna poprzednia partia z tej pozycji w dzienniku zostaje usunięta.

Po pozycji podajemy namiary na zapisywaną partię. Najczęściej będzie to (jak w powyższych przykładach) partia z historii - podajemy nazwę gracza oraz numer partii (zgodny z tym co pokazuje history). Numer -1 oznacza ostatnią rozegraną partię, -2 przedostatnią itd.

Można też skopiować partię z cudzego dziennika:

jsave %15 Paul %17

(kopiujemy na pozycję 15 własnego dziennika partię z 17 pozycji w dzienniku Paula) albo też zapisać w dzienniku właśnie rozgrywaną lub analizowaną partię

jsave %03

(zapis na pozycji 3 partii którą aktualnie gram, analizuję lub obserwuję)

jsave %04 Magnus

(zapis na pozycji 4 partii którą aktualnie gra Magnus)

Przeglądanie dziennika

Listę zachowanych w dzienniku partii oglądamy poleceniem

journal

Można też przejrzeć cudzy dziennik:

journal Mekk

Jeśli chcemy swój dziennik zachować tylko dla siebie, możemy komendą

set jprivate 1

uniemożliwić innym zaglądanie do niego.

Konkretną partię z dziennika oglądamy poleceniem typu

examine Mekk %17

podając odpowiedni numer z listy zapisanych partii (alternatywnie zamiast %17 można podać także literkę).

Budowanie bazy rozegranych partii

Listę samodzielnie rozegranych partii najwygodniej można zbierać w oparciu o funkcje używanego programu do gry - większość programów posiada funkcję automatycznego zapisywania rozgrywanych partii w wybranym pliku. Trzeba tylko pamiętać o aktywowaniu tej opcji, często nie jest domyślnie włączona.

Ten mechanizm nie działa gdy gramy przez aplet, a także gdy grywamy z gościnnie używanych komputerów. W takim wypadku poręczniejsze jest włączenie opcji

set automail 1
set pgn 1

dzięki której FICS będzie wysyłał na nasz adres mailowy zapis każdej rozegranej partii (ustawienie pgn na 1 sprawi, że zapis będzie w formacie PGN, czyli zdatny do otwierania w programach szachowych).

Osobiście korzystam z partii wysyłanych mailem, dodatkowo mając aktywny filtr mailowy który przenosi wszystkie partie do osobnego folderu i skrypcik perlowy, który ściąga je i zapisuje do pliku.

Notowanie partii wraz z komentarzami

FICS jako taki niestety nie zapewnia zapisywania komentarzy robionych w trakcie gry przez graczy i kibiców. Kompensują to dedykowane dodatkowe programy. Tradycyjnie pierwszym był chyba (niedostępny już) LogBot, obecnie dość popularny jest WatchBot, okazyjnie pojawiają się i znikają inne.

WatchBot

WatchBot wybiera najbardziej interesujące partie (partia jest tym bardziej interesująca im ma wolniejszy zegar i im lepsi gracze rywalizują, są też pewne dodatkowe kryteria), obserwuje je i zapisuje informacje o ich przebiegu - nie tylko ruchy ale także zużyty czas do namysłu oraz (co najważniejsze) komentarze kibiców. Notowane są też propozycje remisowe.

Głównym celem działania programu jest zachowywanie komentarzy i umożliwienie ich przejrzenia (po zakończeniu partii) graczom. Bywa to nieraz bardzo interesujące. Ubocznym, ale równie interesującym efektem jego działania jest powstanie dość obszernej bazy partii grywanych na FICS.

WatchBot nie wymaga niemal żadnej obsługi. Sam wybiera partie które śledzi (partie z turniejów teamleague czy stcbunch są śledzone właściwie zawsze), jeśli partia była w trakcie trwania komentowana, po jej zakończeniu informuje obu graczy w jaki sposób mogą przejrzeć te komentarze (bądź otwierając stronę WWW, bądź przesyłając zapis partii mailem). Aby to drugie działało, musimy podać watchbotowi swój adres mailowy, robimy to poleceniem typu

xtell WatchBot email Kalasanty.Nowak@poczta.onet.pl

WatchBot obsługuje też trochę poleceń, pozwala np. poprosić o wysyłkę mailem dawnych partii własnych czy innego gracza. Polecenie

xtell WatchBot help

spowoduje wyświetlenie listy dostępnych komend wraz z ich opisem.

WatchBot jest programem mojego autorstwa. Więcej informacji na jego temat jest dostępnych na stronie programu (w języku angielskim).

komentarze obsługiwane przez Disqus