Powiadomienia

Logo FICS

Serwer FICS może nas powiadamiać o niektórych interesujących wydarzeniach, poniżej krótki przegląd mechanizmów, które mogą być nam przydatne.

Powiadomienia o logowaniu się graczy

Dość przydatną funkcją FICS jest generowanie powiadomień o logowaniu się na serwer znajomych osób. Służy do tego zmienna notify, w ramach której przechowujemy listę graczy o których pojawianiu się chcemy się dowiadywać. Przykładowo, aby serwer powiadamiał nas o pojawianiu się użytkownika o pseudonimie Bob, piszemy

+notify Bob

Od tego momentu ilekroć Bob się zaloguje, serwer wygeneruje komunikat

Notification: Bob has arrived

a gdy Bob się wyloguje

Notification: Bob has departed

Obserwowana osoba dowiaduje się, że ktoś zwraca uwagę na jej przybycie, po zalogowaniu się widzi komunikat typu:

Your arrival was noted by: Paul Stephen

Oczywiście można obserwować wiele osób (do 32). Kogo obserwujemy sprawdzamy pisząc

=notify

Wreszcie, aby przestać kogoś obserwować, piszemy

-notify Bob

Dodatkowym drobnym udogodnieniem jest zmienna notifiedby. Jeśli ją ustawimy:

set notifiedby 1

będziemy powiadamiani również o logowaniach osób które nas obserwują. Ideą tego ustawienia jest po prostu skrócenie list notify, po włączeniu tej zmiennej wystarczy, że z dwójki znajomych jeden dołączy drugiego do listy obserwowanych, by obaj byli powiadamiani nawzajem. Odpowiednie komunikaty wyglądają następująco:

Notification: Bob has arrived and isn't on your notify list.

oraz

Notification: Bob has departed and isn't on your notify list.

Powiadomienia o partiach wybranych graczy

Można również poprosić o powiadamianie o rozpoczynaniu przez wybranych graczy partii (przydatne głównie, gdy lubimy kibicować czyimś partiom). Służy do tego zmienna gnotify, obsługiwana analogicznie jak notify czyli poleceniami typu:

+gnotify Maestro =gnotify -gnotify Patzer

Po dodaniu kogoś do gnotify, ilekroć dany gracz zacznie jakąkolwiek partię, serwer powiadomi nas następująco:

Game notification: alefzero (2241) vs. aacevedo (2129) rated standard 45 45: Game 265

Powiadomienia masowe

Istnieją również powiadomienia masowe - o logowaniu każdego gracza i o każdej rozpoczynającej się i kończonej partii. Są to odpowiednio zmienne pin (powiadomienia o logowaniach) oraz gin (powiadomienia o partiach). Nie należy ich samodzielnie włączać, przy ilości graczy aktualnie obecnych na serwerze powodują przewijanie się wielkiej ilości informacji. Warto natomiast umieć je ... wyłączyć. Niektóre programy klienckie (np. BabasChess) włączają je samodzielnie (by na ich podstawie dynamicznie utrzymywać okienka listy partii czy listy graczy), zwykle przy wychodzeniu z programu je wyłączają ale jeśli zabijemy program albo zerwie się nam połączenie sieciowe, zmienna może pozostać ustawiona. Jeśli teraz zalogujemy się używając innego programu, możemy zostać zalani wielką ilością komunikatów typu:

{Game 212 (skunky vs. ilpakk) ilpakk forfeits on time} 1-0 {Game 210 (macstrana vs. prisoner) macstrana checkmated} 0-1 [yvga has disconnected.] [NightStalker has connected.] {Game 167 (GuestDVKP vs. djham) GuestDVKP checkmated} 0-1 [LittleGoliath has disconnected.] {Game 282 (maybe vs. gcafalchio) gcafalchio resigns} 1-0 {Game 283 (Brizio vs. Rexipso) Rexipso forfeits on time} 1-0 [vdoutchouk has connected.] {Game 118 (WestWing vs. polan) polan resigns} 1-0 [roboton has disconnected.] [knoSpain has connected.]

Wyłączamy to pisząc

set pin 0 set gin 0

Innym rodzajem hałasu jaki może nam w opisywanej sytuacji pozostać są powiadomienia o poszukiwanych przeciwnikach. To z kolei wygląda np. tak:

GuestYTPQ (++++) seeking 21 0 unrated standard f ("play 119" to respond) kais (++++) seeking 10 0 unrated blitz f ("play 89" to respond) nilatac(C) (2424) seeking 3 0 unrated suicide ("play 66" to respond) Bob (1741) seeking 15 0 rated standard ("play 209" to respond)

a wyłączamy poleceniem

set seek 0

Turnieje

Specyficznym rodzajem powiadomień są powiadomienia o turniejach organizowanych przez bota o nazwie mamer. Obejmują one informacje o rozpoczynaniu się turniejów a także o zapisujących się graczach. Włączamy to poleceniem

mam set TourneyInfo On

a wyłączamy

mam set TourneyInfo Off

Transmisje, lekcje, symultany, ciekawe wydarzenia...

Informacje o interesujących wydarzeniach toczących się na serwerze - jak transmisje turniejów arcymistrzowskich, lekcje, symultany itp - pojawiają się w formie cshout-ów. Przykład:

LectureBot(TD) c-shouts: I am starting a lecture on "Mating Combinations" in 3 minutes! The lecture is about 26 minutes long. "+ch 67" to join the lecture channel and "observe LectureBot" to watch.

słyszymy je, o ile mamy włączoną zmienną cshout, co robimy następująco:

set cshout 1

Ogłoszenie tego typu może umieścić każdy (służy do tego polecenie cshout), należy jednak stosować je oszczędnie i tylko w uzasadnionych przypadkach, używanie w niewłaściwych celach może dość szybko spowodować restrykcje (z odebraniem możliwości krzyczenia na czele).

komentarze obsługiwane przez Disqus