Aliasy

Logo FICS

Komendy używane na FICS bywają niekiedy długie i kłopotliwe w wpisywaniu, bywają też trudne do zapamiętania. W obydwu sytuacjach możemy sobie pomóc definiując aliasy - własne, skrótowe komendy. Poniżej omawiam tę technikę na przykładach.

Proste aliasy

Powiedzmy, że mamy zwyczaj dziękować za rozegraną partię. Zamiast wpisywać typowe podziękowanie za każdym razem od nowa, możemy sobie pomóc następująco:

alias thx say Thank you for the game.

Powyższe polecenie definiuje alias thx. Od tej chwili możemy w dowolnym momencie wydać polecenie:

thx

i w ten sposób powiedzieć owo Thank you do aktualnego przeciwnika.

Inny prosty przykład

alias fide tell SurveyBot ratings fide estimate

pozwoli pytać SurveyBota o nasz orientacyjny ranking FIDE prostym

fide

SurveyBot to interesujący bot, który próbuje ustalić jak ranking na FICS ma się do innych popularnych rankingów. Osoby posiadające ranking FIDE zachęcam do pochwalenia się nim przed botem - im więcej osób to zrobi, tym estymacje będą dokładniejsze.

Poniższe aliasy mogą nam ułatwić szukanie rywali:

alias sl seek 1 0 rated formula alias sb seek 5 0 rated formula alias ss seek 15 5 rated formula

(nazwy to skróty odpowiednio seek lightning, seek blitz, seek standard, czasy możemy oczywiście dopasować do własnych upodobań).

Warto wspomnieć, że definicje aliasów pozostają na stałe - także po wylogowaniu.

Aliasy z parametrem

Aliasy mogą też obsługiwać parametry. Na przykład:

alias pl tell 106 $@

definiuje alias ułatwiający nam rozmawianie na kanale 106. Możemy teraz napisać:

pl Dzien dobry

i w ten sposób przywitać się z wszystkimi graczami obecnymi na polskim kanale.

Innego typu przykład to:

alias stc match $1 90 5 rated $2

który pozwoli nam komendą typu

stc Johny white

rozpoczynać partie STCBunch.

Jeszcze inny:

alias sk seek $1 $2 rated formula $3-

ułatwi nam umieszczanie ogłoszeń o chęci gry w stylu

sk 10 0 sk 3 3 wild fr

gdzie zawsze będziemy podawać bazowy czas i inkrement a opcjonalnie specjalne parametry, zaś nasze ogłoszenia zawsze będą wymagały gier rankingowych i spełniających naszą formułę.

Wreszcie:

alias shgm shout $m is playing $o! $@

to metoda by pokrzyczeć sobie o rozgrywanej partii, po jego zrobieniu poleceniem

shgm Watch the game of giants!

wrzaśniemy coś w stylu Jacek is playing Placek! Watch the game of giants!.

Używania akurat tego aliasu raczej nie polecam, ładnie jednak pasował jako ilustracja...

W powyższych przykładach wykorzystywałem specjalne 'dolarowe' symbole. Poniżej pełna ich lista:

$@

wszystkie parametry (wszystko co napisaliśmy po nazwie aliasu)

$1, $2, $3, ...

n-ty parametr (n-te słowo)

$-2, $-3, $-4, ...

pierwszych n parametrów (słów). Przykładowo $-3 to pierwsze trzy słowa.

$1-, $2-, $3-, ...

parametry (słowa) od n-go począwszy, do końca ($1- to to samo co $@).

$m

mój pseudonim
$o
pseudonim mojego aktualnego (lub ostatniego) przeciwnika

$p

pseudonim mojego partnera (przy grze w bughouse)

$.

pseudonim ostatniej osoby, do której coś powiedziałem

$,

numer kanału, na który coś ostatnio napisałem
$$
znak $ (gdybyśmy mieli potrzebę go użyć)

Powyższą listę zaczerpnąłem z news 512.

Przeglądanie i kasowanie aliasów

Listę wszystkich aliasów, jakie mamy aktualnie zdefiniowane, możemy zobaczyć wydając polecenie:

alias

Niepotrzebny alias kasujemy poleceniem:

unalias thx

(podając nazwę odpowiedniego aliasu).

Definiując aliasy trzeba uważać, by ich nazwy nie konfliktowały z istotnymi komendami czy nawet z ... ruchami (alias o nazwie e2e4 może nie być najlepszym pomysłem).

Aliasy czy makra?

Wiele programów klienckich pozwala na definiowania różnego typu makr i podpinanie ich pod skróty klawiszowe czy przyciski. Jest to oczywiście alternatywa do używania aliasów. Co wybrać, jest kwestią gustu, warto jednak pamiętać że aliasy zdefiniowane na serwerze będą dostępne także, gdy zalogujemy się z innego programu czy innego komputera.

Sensownym pomysłem bywa połączenie obu technik - zdefiniowanie poręcznego polecenia w formie aliasu a następnie podpięcie tego aliasu pod skrót klawiszowy czy przycisk.

Aliasy systemowe

FICS definiuje całą chmarę aliasów systemowych, dostępnych dla wszystkich użytkowników. To w ramach tej listy kropka jest definiowana jako alias na mówienie do osoby, do której ostatnio mówiliśmy, przecinek jako mówienie do ostatnio odwiedzanego kanału, mam staje się skrótem dla xtell mamer itp.

Niestety, porządnej listy aliasów systemowych ... nie ma. Część jest wymieniona w ramach help alias, trochę dłuższa (ale też nie w pełni aktualna) lista jest opisana w ramach news 513.

Gdy zdefiniujemy alias o tej samej nazwie, co jakiś alias systemowy, nasz alias ma pierwszeństwo. Alias systemowy staje się wtedy niedostępny, zobaczymy go znowu gdy nasz alias skasujemy.

Aliasy wołające aliasy

Można zdefiniować alias, który woła inny alias, a nawet alias, którego użycie służy do definiowania aliasu. Trzeba jednak zachować ostrożność przy odwoływaniu się do parametrów. Odpowiednie sztuczki są opisane w news 515 i news 519.

komentarze obsługiwane przez Disqus