Zapis

Polsko angielski słowniczek szachowy - zapis partii.

Zapis algebraiczny

Podstawowym stosowanym obecnie zapisem jest zapis algebraiczny (algebraic notation) - ten sam co w Polsce. Oczywiście wykorzystywane są inne oznaczenia literowe: K - król, Q -hetman, R - wieża, B - goniec, N - skoczek.

Tak samo jak w Polsce mamy zapis pełny (long algebraic notation) i skrócony (short algebraic notation).

Przykład zapisu pełnego:

1. e2-e4 e7-e5 2. Ng1-f3 Nb8-c6 3. Bf1-g5

Przykład zapisu skróconego:

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bg5

Roszada jest oznaczana tak samo jak po polsku przez O-O i O-O-O.

Drobna różnica występuje przy symbolu bicia - jest nim x a nie :, np. piszemy Nf3xd4 (zapis pełny) albo Nxd4 (zapis skrócony).

Bywa stosowana notacja z użyciem graficznych symboli (figurine notation). Przy jej użyciu jedyną różnicą w stosunku do zapisu polskiego jest symbol bicia.

Zapis deskryptywny

W starszych anglojęzycznych książkach stosowany jest inny zapis - zapis deskryptywny (descriptive notation). Nie będę go tu szczegółowo opisywał (patrz np. Descriptive Notation), wspominam o nim ponieważ warto na rodzaj notacji zwrócić uwagę np. zamawiając książkę.

Przykład zapisu deskryptywnego:

  1. P-K4 P-K4
  2. N-KB3 N-QB3
  3. B-N5 P-QR3

Krótkie objaśnienie o co tu chodzi. Przed myślnikiem jest po prostu nazwa figury (Pawn, kNight, Bishop, Rook, Queen, King). Po myślniku jest pole, na które dana figura jest stawiana.

Kolumnę określamy odwołując się do figury która w niej stoi na początku partii, np. K to kolumna króla czyli e, KB to kolumna królewskiego gońca (King's Bishop) czyli f, a QR to kolumna hetmańskiej wieży (Queen's Rook), czyli a.

Wiersz jest określany numerycznie, z tym że zawsze liczony od strony gracza wykonującego ruch (czyli 3 jest wierszem 3 gdy rusza się biały, ale wierszem 6 gdy rusza się czarny).

Tak więc powyżej N-KB3 oznacza ruch skoczka na trzeci wiersz kolumny królewskiego gońca, czyli na f3. Zaś N-QB3 to ruch skoczka na trzeci wiersz hetmańskiego gońca czyli c6 (rusza się czarny więc liczymy od jego strony).

komentarze obsługiwane przez Disqus