Szachownica

Polsko angielski słowniczek szachowy - różne elementy szachownicy.

Szachownica Board
Pole Square

Pola identyfikowane są tak samo, jak w Polsce (a1-h8)

Kolumna
whbwb
bhwbw
whbwb
bhwbw
File
Rząd
wbwb
hbhwhbhw
wbwb
bwbw
Rank
Diagonala
hwbwb
bhwbw
wbhwb
bwbhw
Diagonal

Podobnie jak po polsku nazywamy kolumny, np. h file to kolumna h. Przedostatni rząd to 7nth rank, ostatni to back rank. Długie przekątne (a1-h8 oraz h1-a8) to long diagonal.

Obszary szachownicy:

Centrum Center
Skrzydło królewskie Kingside
Skrzydło hetmańskie Queenside

Powyższe zwroty wiążemy z wieloma terminami by je zlokalizować na planszy. Mamy więc np. queenside attack (atak na skrzydle hetmańskim), central break (przełom w centrum) czy kingside storm (szturm na skrzydle królewskim).

komentarze obsługiwane przez Disqus