Podstawy

Polsko angielski słowniczek szachowy - podstawowa terminologia.

Strony

Przeciwnik   Opponent
Białe wk_b White
Czarne bk_w Black

Figury

Król wk_b bk_w King
Hetman wq_w bq_b Queen (królowa, więc she)
Wieża wr_b br_w Rook
Goniec wb_w bb_b Bishop (biskup, stąd krzyżyk)
Skoczek wn_b bn_w kNight (rycerz)
pion wp_w bp_b pawn

Dużą literą wyróżniłem litery stosowane w zapisie.

Ciężkie figury wq_b wr_w Major pieces, Heavy pieces
Lekkie figury wb_w wn_b Minor pieces, Light pieces

Nazwy kolorów po prostu dodajemy przed nazwą figury, np. biały goniec to white bishop.

Nazwy związane z położeniem

Białopolowy goniec wb_w bb_w Light bishop, Light-square bishop
Czarnopolowy goniec wb_b bb_b Dark bishop, Dark-square bishop

Stosowana jest często odfigurowa terminologia określająca położenie pionków:

Pionek brzegowy (stojący w kolumnie a lub h) Rook pawn
Pionek stojący w kolumnie b lub g Knight pawn
Pionek stojący w kolumnie c lub f Bishop pawn
Pionek centralny (stojący w kolumnie d lub e) Central pawn

Nazwy te należy rozumieć następująco: rook pawn to pionek stojący w kolumnie, w której zaczyna grę wieża, knight pawn to pionek stojący w kolumnie, w której zaczyna grę skoczek - itp.

Tak więc rook and knight pawn versus a rook to określenie końcówki, w której wieża i pionek b (lub g) próbują pokonać samotną wieżę.

Ruchy

Podobnie jak po polsku rozróżniamy zwykły ruch i bicie.

Ruch Move
Bicie Capture
Niepoprawny ruch Illegal move

Niekiedy stosuje się określenie half-move lub ply dla pojedynczego ruchu jednego gracza, wtedy move oznacza ruch białych i ruch czarnych.

Określenia specjalnych ruchów:

Roszada Castle
Krótka roszada Castle short
Długa roszada Castle long
Bicie w przelocie En passant

Uwaga: castle jest czasownikiem, piszemy więc na przykład white plans to castle long (białe planują długą roszadę) albo black castled (czarny zroszował).

Przemiana Promotion
Pole przemiany Queening square

Promocja na bierkę inną niż hetman to underpromotion.

Szach Check
Mat Checkmate, Mate
Pat Stalemate
komentarze obsługiwane przez Disqus