Nie używaj funkcji isspace

Bardzo niemile się zdziwiłem odkrywszy, że według VMS-owej funkcji isspace bardzo dużo rzeczy jest spacją. W szczególności spora część polskich znaczków (np. litera Ś).

Zachowanie w innych środowiskach dobrze sprawdzić wykonując fragment:

for(int i = -127; i < 127; ++ i)
{
    if(isspace(i))
    {
        cout << "Znak o kodzie " << i << " jest spacją" << endl;
    }
}

A ja, od wykrycia powyższego kwiatka, wolę sam utrzymywać stałe lub funkcje sprawdzające tego typu warunki.

komentarze obsługiwane przez Disqus