Ile czasu można przeglądać tablicę zawierającą 3 rekordy?

Bardzo długo. Jeżeli nasza tablica zawiera w tej chwili 3 rekordy (a może zero) ale zawierała w przeszłości dużo, dużo więcej - a realizowane zapytanie nie wykorzystuje indeksu.

Realizując sekwencyjny przegląd tabeli (full table scan) Oracle przegląda kolejne należące do niej bloki. Także puste - zawierające jedynie "miejsce po skasowanych rekordach". "Komasacja" następuje jedynie gdy wykonamy polecenie TRUNCATE TABLE albo gdy w jakiś sposób stworzymy tablicę na nowo (wyeksportujemy, skasujemy i zaimportujemy albo stworzymy w innym miejscu, skopiujemy, skasujemy oryginał i przywrócimy pierwotną nazwę).

komentarze obsługiwane przez Disqus