Tabela średnich cen metra

Poniższa tabela zawiera oficjalne średnie ceny 1 metra kwadratowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wykorzystywane przy obliczaniu wysokości premii gwarancyjnej. Tabelę stworzyłem wykorzystując dane otrzymane z PKO BP (do 1990 roku), dane publikowane w rozporządzeniach nieistniejącego już Urzędu Mieszkalnictwa (od 1990 do roku 2002 włącznie) oraz dane publikowane przez Ministerstwo Budownictwa i GUS (2003-2007).

Od Do Cena w plz Cena w PLN
1965-01-01 1965-12-31 2 500 0.25
1966-01-01 1966-12-31 2 497 0.25
1967-01-01 1967-12-31 2 497 0.25
1968-01-01 1968-12-31 2 497 0.25
1969-01-01 1969-12-31 2 497 0.25
1970-01-01 1970-12-31 2 497 0.25
1971-01-01 1971-12-31 2 958 0.30
1972-01-01 1972-12-31 2 958 0.30
1973-01-01 1973-12-31 2 958 0.30
1974-01-01 1974-12-31 2 958 0.30
1975-01-01 1975-12-31 2 958 0.30
1976-01-01 1976-12-31 3 880 0.39
1977-01-01 1977-12-31 3 880 0.39
1978-01-01 1978-12-31 3 880 0.39
1979-01-01 1979-12-31 3 880 0.39
1980-01-01 1980-12-31 6 122 0.61
1981-01-01 1981-12-31 6 480 0.65
1982-01-01 1982-12-31 10 350 1.04
1983-01-01 1983-12-31 16 115 1.61
1984-01-01 1984-12-31 21 343 2.13
1985-01-01 1985-12-31 24 900 2.49
1986-01-01 1986-12-31 31 800 3.18
1987-01-01 1987-12-31 40 200 4.02
1988-01-01 1988-12-31 62 300 6.23
1989-01-01 1989-09-30 159 300 15.93
1989-10-01 1989-12-31 234 600 23.46
1990-01-01 1990-03-31 673 000 67.30
1990-04-01 1990-06-30 1 214 000 121.40
1990-07-01 1990-09-30 1 600 000 160.00
1990-10-01 1990-12-31 2 120 000 212.00
1991-01-01 1991-03-31 2 465 000 246.50
1991-04-01 1991-06-30 3 000 000 300.00
1991-07-01 1991-09-30 3 540 000 354.00
1991-10-01 1991-12-31 4 050 000 405.00
1992-01-01 1992-03-31 4 985 000 498.50
1992-04-01 1992-06-30 4 960 000 496.00
1992-07-01 1992-09-30 5 300 000 530.00
1992-10-01 1992-12-31 5 870 000 587.00
1993-01-01 1993-03-31 6 350 000 635.00
1993-04-01 1993-06-30 6 760 000 676.00
1993-07-01 1993-09-30 7 300 000 730.00
1993-10-01 1993-12-31 7 500 000 750.00
1994-01-01 1994-03-31 7 500 000 750.00
1994-04-01 1994-06-30 7 900 000 790.00
1994-07-01 1994-09-30 8 100 000 810.00
1994-10-01 1994-12-31 8 300 000 830.00
1995-01-01 1995-03-31   860.00
1995-04-01 1995-06-30   890.00
1995-07-01 1995-09-30   920.00
1995-10-01 1995-12-31   920.00
1996-01-01 1996-03-31   1 000.00
1996-04-01 1996-06-30   1 010.00
1996-07-01 1996-09-30   1 170.00
1996-10-01 1996-12-31   1 170.00
1997-01-01 1997-03-31   1 300.00
1997-04-01 1997-06-30   1 440.00
1997-07-01 1997-09-30   1 450.00
1997-10-01 1997-12-31   1 590.00
1998-01-01 1998-03-31   1 660.00
1998-04-01 1998-06-30   1 780.00
1998-07-01 1998-09-30   1 900.00
1998-10-01 1998-12-31   1 930.00
1999-01-01 1999-03-31   1 960.00
1999-04-01 1999-06-30   2 150.00
1999-07-01 1999-09-30   2 200.00
1999-10-01 1999-12-31   2 200.00
2000-01-01 2000-03-31   2 245.00
2000-04-01 2000-06-30   2 280.00
2000-07-01 2000-09-30   2 300.00
2000-10-01 2000-12-31   2 300.00
2001-01-01 2001-03-31   2 350.00
2001-04-01 2001-06-30   2 490.00
2001-07-01 2001-09-30   2 700.00
2001-10-01 2001-12-31   2 500.00
2002-01-01 2002-03-31   2 400.00
2002-04-01 2002-06-30   2 400.00
2002-07-01 2002-09-30   2 484.00
2002-10-01 2002-12-31   2 330.00
2003-01-01 2003-03-31   2 071.00
2003-04-01 2003-06-30   2 332.00
2003-07-01 2003-09-30   2 117.00
2003-10-01 2003-12-31   2 432.00
2004-01-01 2004-03-31   2 412.00
2004-04-01 2004-06-30   2 562.00
2004-07-01 2004-09-30   2 386.00
2004-10-01 2004-12-31   2 195.00
2005-01-01 2005-03-31   2 505.00
2005-04-01 2005-06-30   2 336.00
2005-07-01 2005-09-30   2 528.00
2005-10-01 2005-12-31   2 388.00
2006-01-01 2006-03-31   2 560.00
2006-04-01 2006-06-30   2 445.00
2006-07-01 2006-09-30   2 557.00
2006-10-01 2006-12-31   2 619.00
2007-01-01 2007-03-31   2 683.00
2007-04-01 2007-06-30   2 650.00
2007-07-01 2007-09-30   3 041.00
2007-10-01 2007-12-31   2 890.00
2008-01-01 2008-03-31   2 970.00
2008-04-01 2008-06-31   3 186.00
2008-07-01 2008-09-30   3 478,00
2008-10-01 2008-12-31   3 631,00
2009-01-01 2009-03-31   3 895,00
2009-04-01 2009-06-31   3 924,00
2009-07-01 2009-09-30   3 783,00
2009-10-01 2009-12-31   3 964,00
2010-01-01 2010-03-31   4 372,00
2010-04-01 2010-06-31   4 433,00
2010-07-01 2010-09-30   4 657,00
2010-10-01 2010-12-31   3 979,00
2011-01-01 2011-03-31   3 797,00
2011-04-01 2011-06-31   3 819,00
2011-07-01 2011-09-30   3 988,00
2011-10-01 2011-12-31   3 829,00
2012-01-01 2012-03-31   4 130,00
2012-04-01 2012-06-31   4 103,00
2012-07-01 2012-09-30   3 915,00
2012-10-01 2012-12-31   3 837,00

Szczególne podziękowania dla Piotra Syrzyckiego, za zebranie i przekazanie danych uzyskanych w PKO BP oraz pochodzących z rozporządzeń Urzędu Mieszkalnictwa, na bazie których powstała znacząca część tej tabeli.

Warto zwrócić uwagę, że w czerwcu 2002 roku odwrócono stałą tendencję wzrostu cen i dwukrotnie (ustalając ceny za czwarty kwartał 2001 i pierwszy 2002) cenę obniżano. Oznacza to, że wartość nie zlikwidowanych jeszcze książeczek zauważalnie spadła, za to rząd "zaoszczędził" trochę grosza. Ten sam efekt powtarzał się także później. Dobra nowina dotyczy tutaj jedynie osób, które rozliczając się tuż przed taką obniżką pobrały już główną transzę premii i oczekiwały na końcowe rozliczenie - rząd nie domaga się od nich zwrotu nadpłaty, nie ma przepisów które by to umożliwiały.

Inne serwisy publikujące te dane

Różne wycinki powyższych danych bywają publikowane na stronach organizacji rządowych. Przez wiele lat były (już nie istniejące) strony Urzędu Mieszkalnictwa (funkcjonowały pod adresem www.umirm.gov.pl), dane za lata 2003-2007 publikowało Ministerstwo Budownictwa (nie linkuję konkretnej strony bo adresy zmieniały się bardzo często), komunikaty z kolejnymi wskaźnikami ma też publikować GUS (należy ich szukać w dziale Komunikaty i obwieszczenia).

komentarze obsługiwane przez Disqus

Prześlij uwagi

Jeśli któryś z tych artykułów okazał się pomocny - odwdzięcz się. dzieląc się własnymi doświadczeniami, proponując uzupełnienia, czy sygnalizując błędy. Kontakt